Contact Us

Contact Us

Tianjin Kaifeng Metal Materials Sales Co.,Ltd


Tel: 86-22-83702023

Fax: 86-22-83702023


Add:Jingwen Road, Jinghai District, Tianjin, China

Email: kaifeng@kaifengmetal.com

Web: www.kaifengsteel.com

Tianjin Kaifeng Metal Materials Sales Co.,Ltd

TIANJIN KAIFENG METAL MATERIALS SALES CO.,LTD 

Contact:KaifengGroup


Add:Jingwen Road, Jinghai District,Tianjin,China


Email: kaifeng@kaifengmetal.com

Tel:86-22-83702023

Fax:86-22-83702023